Reklamda kalite, yenilik, yaratıcılık, profesyonellik ve hedef kitleye ulaşmayı amaçlayan bir reklam anlayışı ile 2001 yılında yola çıktık. Firmalara reklamın ne denli etkin bir tanıtım ve pazarlama etkeni olduğunu gösterirken, kaliteli reklamın da kaliteli bir müzik eseri ya da kaliteli bir film gibi göze ve kulağa hitap eden bir estetik olduğunu anlattık.

“Reklamın iyisi kötüsü olmaz” anlayışının köhne bir zihniyetten öteye gitmediği ve iyi bir reklamın kaliteli ürün kadar marka adını tamamlayarak ne kadar önemli bir prestij ve pazarlama unsuru olduğu görüşünün savunucusu olduk. Ve kurulduğumuz günden bu güne bizimle çalışan firmalarımızla bir aile oluşumuz gösteriyor ki;
Biz doğru yolda ilerliyoruz…